About Us

Hvem er Connector?
Connector er et velkonsolideret konsulenthus bosiddende i Nærum. Vi har eksisteret siden 1980 og har nu i over 30 år opsamlet og anvendt erfaring, rutine og viden til gavn for mennesker, organisationer og samfund. Vi er pt. 8 ansatte og arbejder tæt sammen med andre konsulentfirmaer, uddannelsesinstitutioner og enkeltmands-konsulenter om vores opgaver.

Vores konsulenter har mere end 120 års samlet konsulenterfaring og endnu længere erhvervserfaring. Det giver alt sammen en forpligtelse overfor kunden.

Vores ambition har altid været og er fortsat - at inspirere og udfordre mennesker i virksomheder og organisationer til at sætte nye mål for virkelyst og vækst.

Vi tror ikke på standardløsninger, men arbejder med skræddersyede løsninger til vores kunder, hvor vi ser ledelsesudvikling og organisationsudvikling i et tæt samspil.

Vi arbejder både med styring og ledelse og ser vores alsidighed og mangfoldighed af kompe-tencer som vores styrke.

Vores ledelsesudviklingsprogrammer er særligt tilpassede den offentlige sektor og målgruppen spænder hele vejen fra chefer på direktionsniveau til personale og afdelingsledere på institutionsniveau.

Hovedparten af vores kunder er offentlige virksomheder (stat og kommuner) og vi fungerer ofte som ”huskonsulenter”, hvor vi får mulighed for at bevæge os rundt på alle niveauer i organisationen og er med til at skabe forandringer på den lange bane.

Business size

1-10 employees

Commercial presence