We are sorry to announce that Lynkos will be shut off on 1st September. You can export your data by going to each section and selecting the export link in the options button on the right.
Sorry for the inconvenience and thank you for having been part of our story!

About Us

getAhead.dk er en non-profit netværksgruppe for professionelle og veluddannede kandidater, som er fundet sammen med et ønske om at skabe et stærkt fagligt netværk. Gennem netværksmøder tager vi fat på aktuelle erhvervsfaglige temaer. getAhead.dk tilbyder også en særlig netværksgruppe for jobsøgende profiler med en længerevarende uddannelse. Gennem opsøgende virksomhedskontakt, søges jobmuligheder indenfor netværksgruppens samlede erfaringsområder. Netværksgruppen fungerer som en konsulentvirksomhed, der gratis formidler personaleressourcer til virksomheder. Et unikt koncept for proaktive kandidater, der ønsker at gøre en forskel og være med til at skabe muligheder for sig selv og andre

getAhead.dk is a non-profit network group for professional and skilled candidates joined with a desire to create a strong professional network. Through network meetings we deal with current business related topics. In addition getAhead.dk has a dedicated network group for jobseekers. Through direct company contacts the network searches for job opportunities within the networks overall experience areas. The network group acts as a consultant service, which free of charge offers staff resources for various businesses. A unique concept for proactive candidates who wishes to make a difference and create opportunities for themselves and others.

Business size

101-500 employees

Commercial presence