About Us

Hildebrandt & Brandi er topledelsens rådgiver.

Vi rådgiver inden for domænerne: Strategy, Operational Excellence, Governance & Design og Leadership and Change.

Vi bidrager med suveræn faglighed og klare holdninger, og sammen med vore klienter udvikler vi robuste og bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger - altid med mennesker i fokus.

Vi har siden 2004 rådgivet ambitiøse virksomheder og organisationer om strategisk ledelse og forandring med afsæt i klientens aktuelle situation og krav.

Vores vision Langsigtet ledelse i en kortsigtet verden betyder, at vi søger at skabe robuste og bæredygtige løsninger, som er holdbare på kort og langt sigt. Det betyder også, at vi har en holdning til, hvad der er god – og dårlig – ledelse. Vores vision afspejles også i vores daglige arbejde, når vi sammen med vore klienter søger at udvikle sunde og bæredygtige løsninger på komplekse problemstillinger.

Vores målsætning er altid at skabe mest mulig klientværdi. Det gør vi ved at løse det rigtige problem på den rigtige måde – vi kalder det integreret problemløsning. For eksempel er et strategiprojekt sjældent kun analyse, udvikling og eksekvering – der er ofte elementer af forandringsledelse, ledelsesudvikling og governance, som også skal integreres i den gode løsning. Tilsvarende indeholder eksempelvist effektiviseringsprojektet også ofte elementer af målstyring, organisering og ledelsesudvikling. Den integrerede problemløsning forener resultater her og nu med langsigtet værdiskabelse.

Vi har kontorer i Aarhus og København.
_____________________________________________________________________________________

Hildebrandt & Brandi assist the top management in solving the most complex and critical challenges – from strategy to implementation.

Since 2004, we have advised ambitious companies and organizations about strategic management and change, based on the client’s actual situation and demands.

We have offices in Aarhus and Copenhagen.

Business size

26-100 employees

Commercial presence